Valencià

  • Repàs de Vocabulari de primer: (clic als noms)
 El col·legi                           El cos              Els colors


Els animals de granja          Els animals       A dinar

 La casa                             Els sentits        La família


  • Activitats Interactives Ed. Bromera:
  • "L'aventura de les Lletres" Projecte del Ceip Port de Xàbia:
  • Poema del Mussol de Josep Carner:
clic
  • Poema de la Tardor:

  • Poesia Infantil I Juvenil:
clic

No hay comentarios:

Publicar un comentario